notteroy-helsesenter

PSYKOLOGSPESIALIST
MARIT HOKLAND

Kanskje du tenker at terapi må skje ukentlig over flere år? Mange har stor nytte av noen få samtaler, og man kan få gjort mye på 2-6 samtaler. Hokland tilbyr kortids- og langtidsterapi for voksne som ønsker å jobbe med ulike psykologiske problemer og plager, psykiske lidelser, eller som ønsker fokus på personlig utvikling.


Om meg

Jeg har jobbet mange år i offentlig spesialisthelsetjeneste, og har jobbet mye med terapi i individuelle samtaler. Klientene hadde plager som depresjon, angst, traumer, spiseforstyrrelser, livskriser eller andre emosjonelle vanskeligheter.

Jeg har siste 10 år drevet ulike undervisnings-og mestringsgrupper for personer med spiseforstyrrelser, ruslidelser, personlighetsproblematikk og personer som har vært kroppslig syke.

Underveis har jeg veiledet psykologistudenter, psykologer og annet personell.


TILPASSING AV METODE


Når det gjelder metode, tilpasses tilbudet i samarbeid med hver enkelt klient i forhold til problemstillingen. Tilnærmingen som tas i bruk blir forklart. Det kan være psykodynamisk terapi med fokus på følelser i relasjoner til andre, mer kognitivt rettet terapi med fokus på tankemønstre eller teknikker som mindfulness i forbindelse med følelsesregulering. Hensikten kan være å få mer styring i livet gjennom bedre kontakt med seg selv og egne ønsker og grenser, eller mer avgrenset hjelp med en plage (et symptom).

Du kan komme til terapi med ønske om egenutvikling, uten å ha sykdom eller symptomer. I tillegg tilbyr vi kurs og veiledning til helsepersonell. Ta kontakt for mer informasjon.

Send meg en melding