notteroy-helsesenter
Nøtterøy Helsesenter

DRA NYTTE AV SENTERETS EKSISTERENDE KUNDER


HELSETJENESTER EFFEKTIVT PÅ ETT STED

Kravet til behagelige og effektive helsetjenester øker. Publikum ønsker å få kompetent service på det tidspunkt som passer dem, uten kostbar og unødvendig ventetid. Det er dette eierne av Nøtterøy Helsesenter vil imøtekomme.

Innen rammen av seriøse, forsvarlige og anerkjente helsetjenester, vil Nøtterøy Helsesenter fortsette å utvikle et mest mulig komplett tilbud. Dette gjelder både tjenestene som sådan, rammene rundt dem og publikums opplevelse av trygghet, komfort og effektivitet. I Nøtterøy Helsesenter er det et bredt spekter av helsetjenester samlet under ett tak. Her finner du allmenntjenester, spesialisttjenester og bedriftshelsetjeneste i hyggelige omgivelser i en bygning som er konstruert nettopp for dette formålet. Senteret har operasjonsstuer hvor du kan få utført enkle operasjoner uten unødig ventetid.

Vi ønsker å tilby et mest mulig komplett tilbud av seriøse helsetjenester også innenfor forebygging av lidelser, pleie og vedlikehold av kroppen.

ET BYGG TILRETTELAGT
FOR HELSETJENESTER

Nøtterøy Helsesenter er et næringsbygg over 2 etasjer, med kontor-/behandlingslokaler i begge etasjene. Eiendommen har i dag et stort utvalg leietakere innen helse.

Kundeparkering

Resepsjon

Tilpasset

Heis

INTEGRERTE TJENESTER
SÅ DU KAN FOKUSERE PÅ PASIENTENE


Som leietaker hos Nøtterøy Helsesenter får du en rekke integrerte tjenester for å forenkle din arbeidshverdag.
Alt fra parkering året rundt, byggets infrastruktur og
tjenester blir tatt hånd om.

Ansattepakering

Artboard 4

Rengjøring

Strøm

wifi top

WiFi og telefoni

Ventilasjon

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift og vedlikehold av bygget og alle fellesarealer (ute og inne) ivaretas av forvalter og belastes byggets felleskostnader. 

Forvalter Malling & Co Forvaltning AS

Vaktmester

Vakthold

Renovasjon
og drift

Snørydding