notteroy-helsesenter

FÆRDER
KOMMUNE

RMU - Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter


RMU yter primært heldøgns omsorgstjenester til barn- og unge i Færder kommune. Tjenestene reguleres i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om barnevernstjenester.

Klikk her for å lese mer om forebyggende helsetjenester for barn og unge.
Klikk her for å lese mer om RMU.

RMU tilbyr i tillegg flere aktiviteter og andre tiltak - klikk her for å utforske disse.